Archive for the ‘Finansjera’ Category

Dawne zaległości

Firmy windykacyjne potrafią niestety ścigać nas o jedną niezapłaconą złotówkę przez wiele lat. Mnogie są już przypadki ludzi, którzy nie dopłacili podobno dwóch złotych do całości długu, przeoczyli odsetki lub też ta złotówka wzięła się im z kosmosu i po kilku latach odezwał się do nich windykator z wiadomością, że trzeba zapłacić liczne odsetki, które narastały przez te kilka lat wraz z kosztami sądowymi. Koszty sądowe za postępowanie egzekucyjne niestety zawsze płaci osoba, która jest dłużnikiem. Dłużnicy płacą te wszelkie wygórowane koszta, bo boją się spraw sądowych i boją się trafienia na krajową listę dłużników. Dane każdej osoby można sprawdzić dowolnie w internecie. Najwięcej osób ma takie długi w związku z niezapłaceniem jakichś rachunków okresowych, takich jak rachunki płacone co miesiąc. Kodeks cywilny mówi o takich należnościach jasno – jeśli w ciągu trzech lat nie udało się ich ściągnąć od dłużnika, wtedy sprawa zostaje umorzona i można ubiegać się o swoje prawa w sądzie, jeśli Firmy windykacyjne żądają od nas zapłaty po dziesięciu latach.

Podróż służbowa przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy często mają wątpliwości odnośnie tego co może być uznawane za szkolenia wyjazdowe, a co nie i co w związku z tym można zaliczyć sobie do kosztów prowadzenia działalności, a co będzie już poddawane w wątpliwość przez urząd skarbowy. Po pierwsze,e jeśli wysyłamy pracownika w podróż służbową, jest to w pełni działanie z prawem. Jeśli jednak wysyłamy w podróż służbową samych siebie w celach incydentalnych, może to rodzic pewne zastrzeżenia. Incydentalna podróż służbowa to wyjazd z miejsca zamieszkania lub z miejsca, gdzie znajduje się siedziba firmy do miejsca, w którym musimy coś załatwić w celu osiągnięcia lub zatrzymania dochodu wedle ustawy o podatku dochodowym. Jeśli wyruszamy na przykład do innego miasta tylko po to, aby podpisać jakąś umowę dla naszej firmy, to wydaje się, że nie ma lepszego powodu aby uznać koszt podróży za koszt uzyskania przychodu, bo umowa jest dla dobra firmy. Fiskus jednak czasami zostawia takie podróże incydentalne pod wątpliwość. Większość pracodawców jednak uważa, że warto zaryzykować spór z fiskusem w tej kwestii i jednak zaliczać sobie do kosztów uzyskania przychodu koszty, które ponosimy po to, aby odbyć tak zwaną incydentalne szkolenia wyjazdowe.

Opóźnienie w zapłaceniu podatku

Jeśli opóźniasz się z zapłaceniem podatku na konto urzędu skarbowego, musisz liczyć się z tym, ze będziesz musiał zapłacić dodatkowy podatek na konto urzędu skarbowego, który jest odsetką za zwłokę w zapłaceniu prawidłowej kwoty. Ponadto trzeba zapłacić za koszty wysłania upomnienia, jest to koszt prawie dziewięciu złotych. Urząd skarbowy wysyła pisma upominające do podatników, którzy nie zapłacili i wpisuje w takich pismach informacje o tym, że będzie egzekucja komornicza jeśli nie uda się odzyskać wpłaty dobrowolnie. Osoby, które nie mają co zlicytować trafiają niekiedy do aresztu, często także mają wybór – odsiedzieć karę w areszcie lub odpracować podczas prac społecznych albo oddać coś w ramach egzekucji. Ponadto urzędnicy kontrolują wszelkiego rodzaju ulgi, które stosują podatnicy przy składaniu zeznań podatkowych. Mogą sprawdzić jakieś dodatkowe dowody na to, że jesteśmy faktycznie ofiarami wypadku i bierzemy ulgę rehabilitacyjną. Na wszystko trzeba mieć dokumenty.

Wezwanie do urzędu skarbowego po złożeniu pitu

Jeśli złożyłeś już pit firmy cateringowe i dostajesz z urzędu skarbowego wezwanie, musisz stawić się obowiązkowo w wyznaczonym terminie oraz w wyznaczonym miejscu. Takie wezwanie zazwyczaj oznacza rozpoczynającą się właśnie u ciebie kontrolę skarbową, ale też może jedynie oznaczać, że potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia. Niekiedy potrzebna jest osobista wizyta w urzędzie skarbowym aby wyjaśnić sobie błędy w prostych działaniach arytmetycznych, co zdarza się bardzo często. Niekiedy takie błędy czysto arytmetyczne można wyeliminować bez wszczynania kontroli skarbowej i dlatego właśnie warto stawić się na wezwanie urzędu skarbowego i nie można sobie wtedy wyjechać z kraju. Czasami urzędnicy wzywają po to aby uzyskać dodatkowe dowody na stosowanie określonego rodzaju ulg. Na przykład jeśli chodzi o wliczanie do kosztów uzyskania przychodu paragonów. Jeśli występują błędy w zeznaniu podatkowym firmy cateringowe i nastąpi przez to opóźnienie zapłaty podatku, podatnik będzie musiał zapłacić dodatkowo odsetki za zwłokę.

Jak wykiwać bank?

Jeśli nie będziesz spłacał swojego kredytu, twój bank przekaże sprawę dalej, czyli do windykacja sądowa. Banki często sprawiają w ten sposób sobie oszczędność, bo nie muszą już męczyć się z kłopotliwym klientem, nie generują dodatkowych kosztów i nie marnują potencjału pracowniczego swoich pracowników, ale niestety sprzedają takie długi firmom windykacyjnym za niespełna jedną dziesiątą wartości tychże długów. Firmy windykacyjne mają tylko określony czas na ściągniecie z ciebie należności apotem już tylko zostaje windykacja sądowa. Ważne jest, aby spłacać swoje długi chociaż w najmniejszym stopniu, wtedy bank będzie widział, że ty sam widzisz wyjście z tej sytuacji i traktujesz swoje problemy jako przejściowe. Osoby, które traktują swoje problemy jako takie, których nie da się przeskoczyć, rezygnują w ogóle ze spłacania kredytu, bo wiedzą, że później i tak się ich zlicytuje, więc zachowują dla siebie te resztki pieniędzy, którymi teraz dysponują i mogliby za nie zapłacić kolejną ratę kredytu. Dlatego aby bank później połapał się, że masz problem,spłacaj chociaż małe części należnych bakowi rat.

Odsetki za zwłokę płatności podatku

Jeśli naliczone zostają ci odsetki za zwłokę w zapłacie podatku dochodowego, podatku vat, akcyzy lub innych zobowiązań Firmy w Łodzi, wtedy nie możesz ich zaliczyć sobie do kosztów uzyskiwania przychodów. Podobnie jest z mandatami – są to kary umowne, które nie są związane z uzyskiwaniem przez ciebie przychodów, a są to wypadki przy pracy, których urząd skarbowy nie traktuje jako kosztów, które ponosi się po to żeby zarobić, a wręcz przeciwnie – robi wisie to po to żeby stracić lub samo wychodzi, dlatego nie może to być podstawą do ulgowego traktowania Firmy w Łodzi przez państwo. Dlatego też należności celne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne muszą być opłacane w terminie, bo niepłacenie ich w terminie powoduje, że będziesz miał naliczane odsetki, których nie będziesz mógł nawet wliczyć w koszty uzyskiwania przychodu. Nie można także zaliczyć sobie do kosztów uzyskiwania przychodu odsetek, jakie płacimy za nieterminowe odprowadzenie składki na Fundusz Pracy albo na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wartość towaru w firmie

Urząd skarbowy może zmienić wartość przedmiotu sprzedaży, co jest zdarza się w praktyce wtedy, kiedy istnieje podejrzenie o zaniżenie wartości nieruchomości, za którą trzeba odprowadzić podatek. Czasami także urząd skarbowy kontroluje sytuację, kiedy kupujesz luksusowy samochód, a w dokumentach widnieje za niego cena symboliczna. Nie można w ten sposób obniżać należności podatkowych, dlatego za tego rodzaju próby nakładane są sankcje karne o wysokości adekwatnej do kwoty, jaką chciało się ukraść ze skarbu państwa. Kiedy sprzedajesz lub kupujesz nieruchomość albo samochód musisz sporządzić zeznanie podatkowe, w którym wykazujesz taką transakcję w ciągu miesiąca i za nią odprowadzić podatek. Dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia kto odprowadza podatek – kupujący czy sprzedający, podatek musi być odprowadzony. Aby odprowadzić podatek, należy złożyć odpowiednią deklarację do urzędu skarbowego, PCC-1, w której trzeba zawrzeć numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP. Należy także wpisać strony umowy, czyli odpowiednie dokładne nazwy określające osobę sprzedającą oraz kupującą.

Podatek dochodowy roczny w ratach

Jeśli spłata podatku za poprzedni rok nadwyręży twoje możliwości finansowe, możesz starać się o rozłożenie go na raty. Należy w tym celu złożyć odpowiednie pismo w urzędzie skarbowym, jednakże uzyskanie zgody na rozłożenie na raty podatku nie jest wcale łatwe i wymaga wiele zachodu, najczęściej zresztą się nie udaje. Wiele osób stara się zaciągnąć kredyty pod zastaw bankowy na spłatę podatku rocznego, bardziej zapobiegliwi starają się przez cały rok odkładać pewne pieniądze na zapłacenie takiego podatku. Czasami jednak nie jest to możliwe w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Podzielenie podatku rocznego na raty realizowane jest w ten sposób, ze udziela się rat co najmniej dwóch i określa się termin ich spłaty. W piśmie do naczelnika urzędu skarbowego powinieneś już napisać jak proponujesz podzielić podatek, zgodnie z twoimi możliwościami, ale też bez przesadnej pobłażliwości w stosunku do siebie. Należy oczywiście dobrze uzasadnić swoją prośbę. Naczelnik ocenia te przesłanki do podzielenia na raty podatku indywidualnie.

Jak rozmawiać z bankiem będąc dłużnikiem?

Jak rozmawiać z naszym bankiem, na rzecz którego jesteśmy winni różne należności i jak rozmawiać z firmą windykacyjną, aby windykacja polubowna miała sens i aby nie pogarszać swojej sytuacji finansowej? Jeśli nie mamy pieniędzy na spłatę raty kredytu i wiemy, że go nie spłacimy, możemy być pewni, że niestety będzie to generowało kolejne odsetki, które będziemy musieli w końcu zapłacić. Bank będzie upominał się o swoje pieniądze przez smsy i przez rozmowy telefoniczne, a także przez wysyłanie do nas listów poleconych. Każda taka świadomość wysyłana jest na koszt osoby zadłużonej i właśnie dlatego, między innymi, spirala długów jest tak niebezpieczna, bo to dość droga sprawa. Dopóki jeszcze bank wysyła nam powiadomienia o tym, że chce naszych pieniędzy, możemy dogadać się z bankiem, wystarczy odebrać telefon od pracownika albo wybrać się osobiście do placówki banku. wtedy uzyskać możemy zmianę częściową warunków umowy a korzystniejszą i łatwiejszą dla nas. Później może być już za późno i windykacja polubowna nie przyniesie zamierzonych skutków.

Osoba samotnie wychowująca dziecko

Osoby, które samotnie wychowują dzieci, mogą ubiegać się o rozmaite ulgi od podatków, w efekcie czego mogą odprowadzać do kasy państwa znacznie mniej niż pełen rodziny z dziećmi. Dziecko oczywiście nie może osiągać żadnych dochodów w trakcie trwania roku aby taka ulga na matkę samotnie wychowującą dziecko była aktualna. Taki przepis jednakże jest aktualny i bardzo atrakcyjny dla osób, które zarabiają więcej niż 85 tysięcy złotych rocznie, a więc jeśli przekraczają drugi próg podatkowy. Największe ulgi wiec w tej kwestii przysługują tej osobie, która zarabia rocznie więcej niż 170 tysięcy złotych – wtedy, jeśli ona ma dzieci i samotnie je wychowuje, będzie mogła rozliczać się podatkiem w wysokości około 18 % zamiast 35%. Należy przy tym zwrócić uwagę na to kogo się uznaje za osobę samotnie wychowującą dziecko – jest to osoba po rozwodzie, albo taka, wobec małżeństwa której orzeczono separację. Osoby samotnie wychowujące dzieci to także takie osoby, których małżonek będący ojcem dzieci ma ograniczone do nich prawa albo jeśli przebywa on w wiezieniu.