BS_Sochaczew_Partner

Drużyna seniorów wycofana z rozgrywek

W dniu 9 sierpnia na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwałę o wycofaniu IV-ligowego zespołu seniorów z rozgrywek. Decyzja ta została w trybie pilnym przekazana do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, gdyż pierwszy mecz miał odbyć się już w sobotę 12 sierpnia 2017.

Zarząd zdecydował, że dalsze utrzymanie drużyny seniorów nie jest możliwe z powodu braku wystarczających środków finansowych. Zarząd zajął stanowisko, że dzisiaj rozwój dzieci i młodzieży w naszej Akademii Piłkarskiej jest priorytetem. Za rok nasi juniorzy będą mogli wystartować w A klasie, o ile trenerzy uznają, że ten zespół będzie gotowy podjąć rywalizację w lidze seniorów.

Decyzja o wycofaniu pierwszej drużyny była blokowana m.in. przez Tomasza Flakowskiego i Witolda Bolestę, którzy umyślnie nie stawili się na posiedzeniu Zarządu mimo, że byli obecni 200 m od siedziby klubu, gdzie zwołane było posiedzenie Zarządu. Nie podjęcie tej decyzji naraziłoby Klub na wysokie kary finansowe (np. za nierozegranie meczu kara wynosi 2500 zł). W związku z tym w dniu posiedzenia z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Daniel Dudek, aby umożliwić Zarządowi podjęcie decyzji, gdyż nie mógł on być obecny na tym posiedzeniu Zarządu. Daniel Dudek zostanie przywrócony na stanowisko Członka Zarządu w najbliższym możliwym terminie.

W środę niektórzy członkowie Klubu otrzymali ok. godz. 20:20 od Członka Zarządu Tomasza Flakowskiego wiadomości SMS o treści:  Zgodnie z Regulaminem zwołujemy Walne Zebranie Stowarzyszenia KS Bzura Sochaczew (dawniej Bzura Chodaków) na dziś, tj. 09 sierpnia 2017 r. g. 20:30 na hali sportowej przy Chopina 101 w Sochaczewie. Przekaz dalej telefonicznie do wszystkich członków Klubu.

Zarząd Klubu informuje, iż zgodnie z §5 ust. 2 i 5 Statutu Klubu Walne Zgromadzenie Członków zwołuje uchwałą Zarząd. Jednocześnie zgodnie z §16 ust. 14 do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Pan Tomasz Flakowski został odwołany z funkcji wiceprezesa natychmiast po dostarczeniu Prezesowi Klubu rezygnacji Pana Daniela Dudka, dlatego wspólnie z Panem Witoldem Bolestą stanowili połowę członków Zarządu Klubu, ale nie był wśród nich obecny Prezes lub Wiceprezes.

Koronnym argumentem, który świadczy o bezprawnym charakterze zwołanego „Walnego Zebrania Członków”, jest §4 ust. 2 Regulaminu Zarządu, który stanowi, iż posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Pan Tomasz Flakowski i Witold Bolesta nie mogli samodzielnie skutecznie zwołać posiedzenia Zarządu, a tym samym podjąć uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Ponadto Walne Zebranie Członków, zgodnie z §5 ust. 4, może zostać zwołane bez zachowania 14-dniowego terminu, ale wyłącznie pod warunkiem, iż skutecznie, telefonicznie zostaną poinformowani wszyscy członkowie Klubu uprawnieni do głosowania. Poinformowanie w drodze smsowej (i to nie wszystkich uprawnionych osób) nie jest zgodne z postanowieniami Statutu.

Paweł Trafalski                                                Grzegorz Ciesielski
Prezes Zarządu                                                  Wiceprezes Zarządu

Realizacja: Multimedia Grupa | stat4u