Gdy kredytobiorca umiera

Jeśli osoba, która zaciągnęła kredyt pożyczka dla bezrobotnych umiera i nie ma ona ubezpieczenia swojego kredytu, wierzytelność tę niestety przejmują bezpośredni spadkobiercy nie tylko majątku, ale także długów osoby zmarłej. Jeśli nasz syn przejmie nasz kredyt hipoteczny, niestety nie będzie on mógł liczyć na zmianę warunków kredytowania. Czyli jeśli ma on lepszą sytuację w i normalnych warunkach dostałby mniej oprocentowany kredyt ni z my, to jednak musi on spłacać nasz kredyt na takich warunkach, na jakich to my, jako jeszcze osoby żywe go zaciągnęliśmy. Nie można niestety sprawić, aby spłacać swój kredyt krócej, aby raty były inne, wyższe albo niższe. Ewentualnie można ten kredyt skonsolidować z innymi swoimi długami. Jednym słowem, umowa o kredyt czy pożyczka dla bezrobotnych nie zmienia się. Jeśli sytuacja prawna nie jest jasna, wtedy długi osoby zmarłej spłacają wszystkie osoby, które dziedziczą po nim w równy sposób. Przed przejęciem spadku długi osoby zmarłej spłacane są z jego spadku. Jeśli natomiast spadek już zostaje podzielony, osoby płacą ze swojego majątku.

Comments are closed.