BS_Sochaczew_Partner

Komunikat Zarządu w sprawie sytuacji prawnej Klubu

Zarząd Klubu jest oburzony postawą i działaniami niektórych członków Klubu oraz osób trzecich, które niezgodnie z wewnętrznymi regulacjami Klubu oraz powszechnie obowiązującym prawem, podjęły próbę przejęcia Klubu. Dla sympatyków Klubu, legalnie działającej części członków Klubu i Zarządu jest to wyzwanie, które wymaga okazania niezwykłej determinacji i lojalności.

Zarząd chciałby już dziś podziękować wielu osobom, które udzieliły nam wsparcia dobrą radą, ale również fachową wiedzą z zakresu prawa i administracji, jak i konkretnymi działaniami, które pozwalają nam łatwiej przechodzić przez ten trudny okres.
W związku ze sprzecznymi informacjami ogłaszamy, że Zarząd wybrany 10 lipca 2017 r. w składzie: Paweł Trafalski (prezes), Grzegorz Ciesielski (wiceprezes), Daniel Dudek, Witold Bolesta oraz Tomasz Flakowski jest nadal legalnie działającym organem KS Bzura.
Walne Zebrania Członków zwołane w dniach 9 i 11 sierpnia 2017 r. oraz posiedzenie Zarządu zwołane (poza siedzibą Klubu) w dniu 9 sierpnia 2017 r. odbyły się nielegalnie. Za takim twierdzeniem przemawia szereg argumentów prawnych:

 1. Zwołanie nielegalnie Walnego Zebrania Członków w dniu 9 i 11 sierpnia 2017 r.:
  1. Zarząd nie podjął uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, co jest wymagane na mocy §5 ust. 5 Statutu Klubu; w dniu 7 sierpnia 2017 r. podjęto jedynie uchwałę, iż decyzja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków zostanie podjęta niezwłocznie,
  2. Nie poinformowano skutecznie, telefonicznie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków wszystkich uprawnionych do głosowania członków Klubu, co jest wymagane na mocy §5 ust. 4 Statutu Klubu oraz nie poinformowano o terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania Członków na stronie internetowej Klubu;
 2. Zwołanie nielegalnie posiedzenia Zarządu w dniu 9 sierpnia 2017 r. poza siedzibą Klubu i w składzie: W. Bolesta oraz T. Flakowski,
  1. Posiedzenie zwołane było w siedzibie Klubu, na godz. 19:00 o czym wiedział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (złożył na nim wnioski adresowane do Zarządu Klubu) i prezes oraz wiceprezes Klubu, którzy byli obecni na posiedzeniu, a więc było zwołane ono prawidłowo; z właściwym przekazaniem informacji o czasie i miejscu posiedzenia,
  2. Zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje prezes; W. Bolesta i T. Flakowski nie mogli sami zwołać posiedzenia Zarządu,
  3. Pozostali członkowie Zarządu nie zostali poinformowani o posiedzeniu Zarządu, co jest wymagane na mocy §5 ust. 1 Regulaminu Zarządu.

Tym samym informujemy, że Zarząd Klubu powiadomi Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa z art. 272 Kodeksu karnego (Wyłudzanie poświadczenia nieprawdy), które polegać ma na złożeniu potwierdzających nieprawdę dokumentów, celem uzyskania decyzji i wprowadzenia zmian we wpisie w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie Stowarzyszenia, których statuty nie przewidują działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego. Zarząd skieruje zawiadomienie bezpośrednio do Prokuratora Generalnego, aby ten zlecił prowadzenie nadzoru nad dochodzeniem Prokuraturze Okręgowej w Płocku.

Realizacja: Multimedia Grupa | stat4u