BS_Sochaczew_Partner

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków

logoNa podstawie §21 ust. 2a Statutu Stowarzyszenia Zarząd Klubu podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego „Bzura Chodaków”.
Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 10.07.2017 r. o godz. 19:00
w siedzibie Stowarzyszenia / ul. Chopina 101, 96-500 Sochaczew.

Sprawy wymagające rozpatrzenia:
1. zatwierdzenie sprawozdania Klubu za rok 2016,
2. wybranie członków zarządu na nową kadencję,
3. uchwalenie nowego Statutu Klubu,
4. uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalenie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
7. wybranie członków Sądu Koleżeńskiego.
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

Zarząd Klubu

Realizacja: Multimedia Grupa | stat4u