BS_Sochaczew_Partner

Sporo zmian po obradach Walnego Zgromadzenia

logoW poniedziałek 10 lipca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego „Bzura Chodaków” w Sochaczewie, na którym zapadło kilka bardzo ważnych decyzji.
Na zebraniu tym dokonano m.in. wyboru nowego Zarządu na kolejną 4-letnią kadencję. Jednocześnie uchwalono nowy statut, który dostosowano do obecnie obowiązującego prawa i powołano nowy organ klubu – Sąd Koleżeński. Ponadto zmieniono nazwę klubu na KS Bzura Sochaczew. Walne Zgromadzenie przyjęło także sprawozdanie finansowe za rok 2016 i udzieliło absolutorium dla członków ustępującego Zarządu. Oto podsumowanie wczorajszych obrad:

Nowy skład Zarządu Klubu (od 10 lipca 2017)

Prezes: Paweł Trafalski
Wiceprezesi: Tomasz Flakowski, Grzegorz Ciesielski
Członkowie Zarządu:
Daniel Dudek, Witold Bolesta

Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Świstak (przewodniczący), Roman Celeda, Sebastian Sałek
Sąd Koleżeński:
Grzegorz Ciesielski (przewodniczący), Witold Bolesta, Mariusz Mamcarz

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski, na których dyskutowano o największym problemie klubu, jakim jest dostosowanie poziomu finansowania do poziomu sportowego. W tym punkcie długo trwała dyskusja na temat zmiany nazwy klubu, który istnieje od 1929 roku, klubu wielce zasłużonego, z dużymi tradycjami i historią. Dzisiaj trzeba zwrócić uwagę, że nasz klub w swojej historii zmieniał nazwę kilkukrotnie. Kilkanaście lat temu była nawet przeprowadzona krótkotrwała fuzja pomiędzy dwoma sochaczewskimi klubami Bzurą i Orkanem. W 2013 roku na bazie drużyn młodzieżowych KS Bzura Chodaków i KP Orkan Sochaczew utworzono Akademię Piłkarską Sochaczew, która po kilku latach okazuje się strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj Akademia będąca wewnętrzną strukturą naszego klubu szkoli ok. 200 zawodników i mamy już pierwsze efekty tych działań. Aby wspomóc rozwój klubu, aby wejść na wyższy poziom organizacyjny i finansowy, podjęto decyzję zmiany w nazwie klubu, z KS Bzura Chodaków na KS Bzura Sochaczew.

Tym sposobem chcemy, żeby klub był dumą nie tylko jednej dzielnicy, ale całego miasta i powiatu sochaczewskiego. Chcemy, żeby był symbolem zjednoczenia wszystkich tych, którzy mają sport w sercu i w tym kontekście ewolucja nazwy jest naturalnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nasz klub boryka się od wielu lat z różnymi problemami. Piłka nożna to najpopularniejszy sport na świecie, a rywalizacja już na poziomie IV ligi wymaga zdecydowanie lepszej i sprawniejszej organizacji, zdecydowanie większych nakładów pieniężnych oraz współpracy ze środowiskiem biznesowym, nie tylko w Chodakowie, ale w całym powiecie. Mamy nadzieję, że będzie to duży krok naprzód, ważny dla rozwoju piłki nożnej w naszym mieście i dla klubu, jakim jest Bzura, która już za 1,5 roku będzie obchodzić swoje 90-lecie.


Realizacja: Multimedia Grupa | stat4u