BS_Sochaczew_Partner

Starostwo Powiatowe: wątpliwości co do legalności drugiego „Walnego”

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie podjęło decyzję o zawieszeniu postępowania w sprawie wprowadzenia zmian w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie Stowarzyszenia, których statuty nie przewidują działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Starostwo powzięło wątpliwości, co do legalności zwołanego 9 sierpnia 2017 r. „Walnego Zebrania Członków”, tym samym nie zmieniły się Władze Klubu, a Zarząd wybrany 10 lipca 2017 r. jest legalnie działającym organem Klubu.

Realizacja: Multimedia Grupa | stat4u