Windykacja długu

Jeśli twój dług został sprzedany z banku do firmy windykacyjnej, wtedy musisz negocjować już tylko z windykatorem. Sprawa już zaszła trochę za daleko, bo powstały nowe należności w postaci odsetek dla windykatora, powiększane oczywiście o wcześniej nagromadzone odsetki na konto baku, w którym się zadłużyłeś. Kiedy windykacja długów przejmuje twój dług, możesz dogadać się z nim, ale już na innych warunkach niż mogłeś to zrobić wcześniej z bankiem, dlatego zachęca się szeroko dłużników do zajęcia się kontaktowaniem się najpierw z bankiem w sprawie swoich długów – windykacja długów. Z windykatorem można dogadać się w ten sposób, że może on w najlepszym przypadku podarować ci twoje odsetki, o ile w ogóle będziesz w stanie pokazać, że będziesz mógł spłacać dług. W końcu windykator będzie już odbierał sobie wszystkie pieniądze z twojego spłacania długu. Zapłacił tylko jedną dziesiątą twojego całkowitego długu bankowi i będzie mu eis opłacało rozwiązanie polegające na tym, że spłacasz spokojnie kredyt i nie będzie zależało mu na jeszcze dodatkowych odsetkach.

Comments are closed.